Wskaźniki na 2019 r.

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad
do
8.000 zł
1.440 zł
8.000 zł
13.000 zł
1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
127.000 zł
556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł
brak kwoty zmniejszającej podatek
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi: 19% podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników oraz podatników rozpoczynający działalność gospodarczą, a od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP – 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
Krajowe podróże służbowe – okres obowiązywania: od 1.03.2013 Dieta (pełna) – 30,00 zł Ryczałt za nocleg (150% diety) – 45,00 zł Ryczałt na dojazdy (20% diety) – 6,00 zł
Odsetki ustawowe za opóźnienia – okres obowiązywania: 01.01.2016 Stawka 7% rocznie Odsetki od zaległości podatkowych – okres obowiązywania: od 9.10.2014 Stawka 8% rocznie Obniżone odsetki od zaległości podatkowych – okres obowiązywania: od 01.01.2016 Stawka 4% rocznie
Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.250 zł.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018). Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. wynosi zatem: (2.000.000 euro x 4,2795 zł/euro) = 8.559.000 zł.
Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT – 200.000 zł Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika – 5.135.000 zł (1.200.000 euro)
Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika – 193.000 zł (45.000 euro)
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT – 50.000 zł
Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – 160.000 zł

Developed by ThemeMakers