Kadry i płace

Biuro Rachunkowe „MK” oferuje Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową

Podstawowy zakres usług:
-sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem oraz rozwiązaniem umów z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych
- zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych
- rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS oraz dokonywanie zmian
- archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych
- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich składników wynagrodzeń
- naliczanie zasiłków i opracowanie dokumentacji zasiłkowej
- sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA
- rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych
- przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS

Dodatkowo:
– reprezentujemy oraz pośredniczymy w kontaktach podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych
– informujemy o zmianach przepisów prawa pracy
– sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe wedle określonych przez klienta potrzeb
– przygotowujemy przelewy z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych

Usługi księgowe

Developed by ThemeMakers